ความสำเร็จในธุรกิจหนึ่ง

ความสำเร็จในธุรกิจหนึ่ง

มิได้หมายความว่าจะทำธุรกิจอื่นเเล้วต้องประสบความสำเร็จเช่นกัน ความสำเร็จที่ผ่่านมาในอดีต ทำให้เกิดความประมาทคาดว่าธุรกิจใหม่เป็นของง่าย ไม่ต้องคิดมาก โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *